Дума Описание
щора дървен или пластмасов капак за прозорец или врата
щора мн. щори, ж. Специална завеса за прозорец, направена от метал, дървени пластинки и др., с механизъм за събиране и пускане.