Дума Описание
що въпр. мест. 1.Остар. В пряк въпрос - при запитване за същността на действия, състояния и явления; какво. Що ще правим сега? 2.Във възклицателни изречения - за израз на учудване, възхищение; колко. Що пари са минали през ръцете ми! 3.Като съюз. Остар. За въвеждане на допълнителни изречения; какво. Не знае що прави. 4.Като част. Остар. При въпрос - какво, моля. Що за За изразяване на отношение към същността на предмет, състояние, явление, която буди недоумение или възмущение у говорещия.
що относ. мест. Остар. Който: каквото. Туй, що не свети.
що въпр. нареч. Разг. 1.При въпрос за причина - защо. Що не си гледаш работата, ами се занимаваш с мене? 2. Като съюз. Защо; че, понеже. Що се отнася до. Относно, във връзка с, по отношение на.