Дума Описание
щитовиден , щитовидна, щитовидно, мн. щитовидни, прил. Който има формата на щит. Растението има щитовидни листа. • Щитовидна жлеза. Спец. Жлеза, която се намира на шията и отделя хормони, които участват в обмяната на веществата, в растежа и развитието на организма.
щитовиден щитовидна, щитовидно, мн. щитовидни, прил. Който има формата на щит. Растението има щитовидни листа. Щитовидна жлеза. Спец. Жлеза, която се намира на шията и отделя хормони, които участват в обмяната на веществата, в растежа и развитието на организма.