Дума Описание
щипка мн. щипки, ж. 1.Приспособление за прикрепване към въже на изпрани дрехи. Щипки за пране. 2.Всяко приспособление за захващане, защипване (на коса, месо, лед и др.). 3.Само мн. Щипци. 4.Подобен на клещи преден крайник у някои животни и насекоми.
щипка мн. щипки, ж. Разг. Количество от нещо насипно, което може да се вземе с трите пръста на ръката. Вземам щипка сол. Щипка захар.