Дума Описание
щипалка мн. щипалки, ж. Вид насекомо с щипки на главата и на опашката.