Дума Описание
щепсел мн. щепсели, (два) щепсела, м. Приспособление в края на електрически шнур за включване на уред в електрическата мрежа.