Дума Описание
щекотлив щекотлива, щекотливо, мн. щекотливи, прил. Който е труден, деликатен и изисква особено внимание и такт. Щекотлива тема. Щекотлив въпрос.