Дума Описание
щекер мн. щекери, (два) щекера, м. Приспособление за свързване на проводников шнур с електроуред.