Дума Описание
ще част. За образуване на бъдеще време на глаголите.