Дума Описание
щатен щатна, щатно, мн. щатни, прил. Който се отнася до щат. Щатен служител. Щатна длъжност. Щатни таблици. Съвкупност от взаимно свързани показатели, данни и нормативи за установяване на размера на работната заплата на инженерно-техническите работници и служители в страната.