Дума Описание
щандистка мн. щандистки, ж. Продавачка на щанд в магазин.