Дума Описание
щампа мн. щампи, ж. Метална форма за серийно производство на предмети чрез печатане, натискане и др. 2.В полиграфията - отпечатък като произведение на художествената печатна графика. 3.Десен на плат с печатна шарка. 4.Прен. Маниер, езиков израз и др., който се използва наготово; шаблон, клише.