Дума Описание
щаб щабът, щаба, мн. щабове, (два) щаба, м. 1.Управление на отделна войскова част - полк, дивизия и др. Щабът на трета армия. Прен. Сградата, както и екипът на такова управление. 3.Временен ръководен орган в особени обстоятелства на организация. Предизборен щаб. Щаб на стачкуващите работници. // прил. щабен, щабна, щабно, мн. щабни. Генерален щаб. Спец. Централен орган за върховното управление на войската, който се занимава с въпроси за отбраната на страната в мирно и военно време.