Дума Описание
ща щеш, мин. св. щях, мин. прич. щял, несв. Като самостоятелен глагол (обикн. при отрицание) - искам, иска ми се, желая. Не ще (и) съмнение. Разг. Без съмнение. Ща, не ща. Разг. И да искам и да не искам. За щяло и не щяло. Разг. С нужда и без нужда. Що щеш тук/там. Разг. Какво правиш тук/там, защо си тук/там.