Дума Описание
шпионаж само ед. Престъпната дейност,която се изразява в разузнаване и събиране и стопански, военни и др. сведения, които са държавна тайна, за да бъдат предадени на друга държава.