Дума Описание
шпек шпекът, шпека, мн. шпекове, (два) шпека. Вид сух салам с повече сланина. // прил. шпеков.