Дума Описание
шпалир само ед. Специален строй от двете страни на път, по който минава почетно шествие и др.