Дума Описание
шпагат мн. шпагати, (два) шпагата, м. Спец. Вид гимнастическа фигура с разтворени в права линия крака.