Дума Описание
шоу само ед. 1. Забавно-музикално представление, спектакъл. 2. Забавна, атрактивна ситуация или действие.