Дума Описание
шоколаден шоколадена, шоколадено, мн. шоколадени, прил. 1. Който има в състава си шоколад. Шоколадена вафла. 2. Който е свързан с производството на шоколад. Шоколаден завод. 3. Който по цвят наподобява шоколад; тъмнокафяв. Шоколадена кожа.