Дума Описание
шок шокът, шока, мн. шокове, (два) шока, м. 1. Рязко отпадане на организма, внезапна слабост, предизвикана от психическа или физическа болка. Изпадам в шок. 2. Прсн. Рязко отслабване на нещо, изпадане в недееспособност. Икономиката е в шок. 3. Прсн. Жарг. Вид удар по главата с кокалчетата на ръката. // прил. шоков, шокова, шоково, мн. шокови (в 1 и 2 знач.). Шокови цени.