Дума Описание
шмиргел мн. шмиргели, (два) шмиргела. 1. Твърд минерал, от който се правят инструменти за шлифоване. 2. Шлифоващ инструмент с точило от такъв минерал.// прил. шмиргелен. //прил. шмиргелов.