Дума Описание
шматкам се шматкаш се. 1. Помайвам се, бавя се, щурам се, суетя се. 2. Шляя се, скитам се.