Дума Описание
шматка мн. шматки. Жарг. Човек, който се щура насам-натам, който трудно се оправя в сложни ситуации.