Дума Описание
шмайзер мн. шмайзери, (два) шмайзера, м. Вид пушка с автоматично пълнене и произвеждане на изстрели; автомат. // прил. шмайзеров, шмайзерова, шмайзерово, мн. шмайзерови.