Дума Описание
шляпам шляпаш. 1. Удрям с длан или с плосък предмет върху плоска повърхност, при което създавам подобен на плясък шум. 2. Стъпвам с цяло стъпало върху воден или разкалян терен, при което създавам подобен на плясък шум.