Дума Описание
шлюз шлюзът, шлюза, мн. шлюзове, (два) шлюза. 1. Съоръжение за пропускане на плавателни съдове от по-високо на по-ниско равнище на водата през специални камери в врати. 2. Подвижна плоча върху стена на язовир и др., чрез която се регулира течението на водата.