Дума Описание
шлосер мн. шлосери. Железар, който изработва и поправя ръчно метални изделия. // прил. шлосерен. //прил. шлосерски.// същ. шлосерство.