Дума Описание
шлифовчик мн. шлифовчици. Човек, който професионално се занимава с шлифоване.