Дума Описание
шлем шлемът, шлема, мн. шлемове, (два) шлема. 1. Истор. Старинна метална шапка за предпазване на главата от удар и др.. 2. Специална шапка на летец, космонавт, танкист и др. за предпазване на главата, но и с друго предназначение.