Дума Описание
шлайфмашина мн. шлайфмашини. Машина за изглаждане на повърхности, за шлайфане.