Дума Описание
шлайфист мн. шлайфисти. Работник на шлайфмашина.