Дума Описание
шкурка мн. шкурки. Вид покрита с твърди зърна хартия за стъргане и оглаждане на дърво или метал.