Дума Описание
школувам школуваш. 1. Придобивам опитност, умения в резултат на практика; уча се. 2. Предавам знания, умения, създавам навици чрез практическа дейност; уча, обучавам.// същ. школуване.