Дума Описание
школовка мн. школовки. 1. Школуване. 2. Умения, подготовка, придобити с опит; опитност.