Дума Описание
школо мн. школа. Остар. Жарг. Училище.// прил. школски.