Дума Описание
школа мн. школи. 1. Специализирано завадение за провеждане на курсове, за придобиване на допълнителна квалификация. 2. Военно заведение за подготовка на сержанти или офицери. 3. Прен. Само ед. Специализирана подготовка чрез опит; школовка. 4. Прен. Привържаници на еднакви методи в изкуството, литературата, науката, обикн. групирани около един автор, когото следват. 5. Прен. Разг. Помагало с нотни упражнения.