Дума Описание
шкарто само ед. Негодна за употреба стока.