Дума Описание
шкартирам шкартираш. 1. Отделям, отстранявам като негодно за употреба; бракувам. 2. Разг. Отстранявам, махам от работа като неподходящ; уволнявам.//същ. шкартиране.