Дума Описание
шия мн. шии. 1. Тънка част на човешкото или животинското тяло, която свързва главата с трупа и позволява свобода на движение на главата; врат. 2. Подобна по форма горна част на шише, стомна и др.// прил. шиен, шийна, шийно, мн. шийни.
шия шиеш, ших, шил. 1. С конец и игла свързвам две неща; зашивам. 2. С помощта на игла и конец изработвам дрехи, облекло. 3. Бродирам. // същ. шиене.