Дума Описание
шишко мн. шишковци. Разг. Пренебр. Шишкав човек.