Дума Описание
шише мн. шишета, ср.1. Стъклен съд за течности с дълго и тясно гърло и разширена долна част без дръжка; бутилка, стъкленица. Виното е в шишета.2. Количество течност в такъв съд. Всеки изпи по шише вино.3. Стъклено приспособление за газена лампа с подобна форма, предназначено да предпазва пламъка.