Дума Описание
шифър мн. шифри. Тайно писмо с уговорени условни знаци.