Дума Описание
ширя се шириш се, ширих се, ширил се. 1. Само в трето лице. Разпростирам се върху голяма площ (като засягам много обекти и хора). 2. Притежавам или заемам повече от необходимото ми пространство.