Дума Описание
широчък широчка, широчко, мн. широчки. умал. Не много широк (в 1 и 3 знач.); възширок.// нареч. широчко.