Дума Описание
широко- Първа съставна част на сложни думи със значение широк, напр. широкоглав, широкоекранен.