Дума Описание
широколистен широколистна, широколистно, мн. широколистни. Който е с широки и плоски листа, а не с игловидни.