Дума Описание
широк широка, широко, мн. широки. 1. Който е с голяма широчина. 2. КОйто е с точно определена широчина.3. За дрехи, обувки и др. - който е твърде свободен, който не е прилепнал добре; халтав.4. Който се разпростира върху голяма площ. 5. Който става с голям замах, размах.6. Прен. КОйто засяга или обхваша много неща или хора; обширен.7. Прен. Който не е ограничен, който се оотличва с голямо вътрешно богатство, с дълбочина и надмогване на дребното.