Дума Описание
ширина мн. ширини. 1. Само ед. Широчина (като размер). 2 Необятен простор, голямо свободно пространство; шир, ширене, широта. 3. Спец. Географска координата, определяна според екватора в градуси.