Дума Описание
ширене само ед. Необятно, свободно пространство; шир, широта, простор.